S kým spolupracujeme

Jsme ve spojení a úzce spolupracujeme se Státním zdravotnickým ústavem a Hygienickou stanicí pro Středočeský kraj se sídlem v Praze.

Kromě toho jsme dlouholetými členy Sdružení pracovníků DDD (Deratizace, Dezinfekce, Dezinsekce)