Reference

Reference – dezinfekce COVID 2020

Dopareal
Čimická 131,
Praha 18100
www.koronavirus-dezinfekce.cz
Tel: 604 946 096

Alzheimercentrum – Preventivní dezinfekce a ohnisková dezinfekce ve vymezeném prostoru Covid zony. Práce na všech pobočkách v ČR, Dezinfekce na bázi polymerů Tel: 774 774 085

Domov důchodců Františkov Liberec – Preventivní a ohnisková dezinfekce prostor chodeb, pokojů. Aplikováno dezinfekcí s polymerou. Tel: 724 603 300

Město Říčany – Polymerová dezinfekce pro městskou policii Tel: 623 618117

Město Beroun – Polymerová dezinfekce úřadu práce Beroun – celý dům Tel: 606 084 101

ÚP ČR Krajské pobočky – ohnisková dezinfekce, dezinfekce poboček na bázi polymerů – tel: 770104242

Obec Pičín – dezinfekce prostor pošty, dezinfekce provedena na bázi polymerů. Tel: 737 489 877

Velvyslanectví USA – dezinfekce prostor haly, dezinfekce polymerou. Tel: 602 667 823

Flopp.cz – dezinfekce prodejny, preventivní polymerová dezinfekce Tel: 283 910 456

Stochov Město – Ohnisková dezinfekce, dezinfekce provedena v budově Městského úřadu, nákaza pracovníka. Tel:  777 638 484

Drážní Úřad – dezinfekce prostor úřadu – dezinfekce s polymerou. Tel: 602149922

2019 – Obec Loděnice – Husovo náměstí 4, Loděnice, 267 123,
Činnost: plošná dezinfekce půdních prostor a prostor po úhynu holubů, likvidace choroboplodných zárodků, dekontaminace odpadů

2019 – Servisní středisko pro správu veřejného majetku MČ Praha 8 – U Synagogy 236/2, 180 00, Praha 8
Činnost: dezinfekce společných prostor (dekontaminace choroboplodných zárodků)

2019 – Stavební odbor Arcibiskupství pražského, Křečhoř 49, 280 02, Kolín
Činnost: Dezinfekce kostela Drahobudice – sanace uhynulé zvěře

2019 – ZŠ Praha 7 – Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00, Praha 7 – Holešovice
Činnost: Dezinfekce půdních a společných prostor
Sanace, dezinfekce a dezinsekce půdního prostoru

2019 – Jazyková škola – Na Březince 21, 150 00, Praha 5
Činnost: sanace po havárii odpadu, likvidace biologického odpadu, ohnisková třífázová dezinfekce

2019 – Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, 118 01, Praha 1 – Malá Strana
Činnost: speciální ochranné dezinfekce sklepních prostor a veřejně přístupných prostor

2019 – Správa železnic – státní organizace – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Činnost: dezinfekce virů po holubech

2019 – SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) – Ve Smečkách 33, 110 01, Praha 1
Činnost: dezinfekce prostor po infekční nákaze

2019 – Domov sociálních služeb, Vlašská 25, 118 00, Praha 1 – Malá Strana
Činnost: prostorová dezinfekce – pokojů klientů

2019 – Domov pro seniory – Mirovická 19, 181 00, Praha 8 Kobylisy
Činnost: ochranná speciální dezinfekce prostor

2019 – Mateřská škola Holubice – Holubice 58, 252 65
Činnost: dezinfekce po výskytu chřipkové epidemie